fotoMNs
 Miroslav Nesrsta senior
MNs-úvod O stránke Curr. Vitae Kontakt Linky


webdesigner: self
 
   arrow (1K)
Webdesign
"Profesionálni" webdesignéri - v čom je rozdiel medzi amatérsky a profesionálne urobenými stránkami? Sú všetci profesionálni webdesignéri v službách veľkých podnikov a organizácií? Má malý podnik nádej mať web stránku na profesionálnej úrovni bez toho, že by mal dizajnerský tím? Samozrejme áno. Avšak odpoveď je v technikách, ktoré dizajnéri používajú a v tom, ako sa vyvarovať základných chýb a prekonať ich z pohľadu priemyselných profesionálnych štandardov a konceptov. Poznámka: keďže neviem v preklade z angličtiny dostatočne dobre vyjadriť, ani som v slovenských textoch nenašiel vhodný výraz pre vyjadrenie rozdielu medzi "website" (web lokalita, umiestnenie) a "page" (jedna zo stránok website), budem v ďalšom používať ako preklad pre "website" označenie webová lokalita alkebo prosto web.

Vecou zásadného významu je otázka využívania tzv WYSIWYG (vizuálnych) editorov. Tieto umožňujú vytváranie stránok bez znalosti ich programovania v kóde HTML (základný kód web stránky). Podľa názoru odborníkov programy tohto typu sú skazou pre viacero stránok. Vyzbrojení nijakou znalosťou HTML, dizajnéri robia stránky z prispôsobených šablón, vyzerajúce amatérsky. Výsledkom je biedny kód, ktorý je často nekompatibilný pre rôzne prehliadače. Profesionálny prístup: učiť sa programovanie stránok, stať sa naozajstným manuálnym kódovačom. Viaceré korporácie, ktoré hľadajú webdizajnérov (a vedia o čo ide) požadujú, aby dizajnér vedel vytvárať stránky i s manuálnym HTML kódovaním.
Ak ovládate manuálne programovanie stránok, budete oveľa flexibilnejší dizajnér, za hranicami možností automatického generátora HTML kódu a to najmä pri tvorbe tzv. šablóny, cez ktorú sa editáciou tzv. editovateľných segmentov šablóny  vytvárajú jednotlivé stránky web lokality. V súčasnosti majú WYSIWYG editory svoje pevné miesto v systémoch s menežmentom obsahu webu (Content Management System CMS) a to pri plnení editovateľných segmentov šablóny, ktoré je tak možno naozaj vykonávať hocikým, bez znalosti HTML kódu. 

Pre rozmiestnenie (layout) elementov na stránke sa historicky používala a stále väčšinou používa, technika tabuliek viacerých úrovní s vnorením tabuľky "dieťa" do nadradenej tabuľky "rodič". Každý element stránky potom obsadzuje nejakú bunku tabuľky. V súčasnosti sa tiež používa technika s absolútnym polohovaním pomocou značky <DIV>. Každý element stránky je potom zaobalený do svojej <DIV> značky s parametrom "position:absolute", s udaním súradníc na stránke. Takýto kód generujú najma vizuálne editory (napr. WYSIWYG Web Builder). Vyskúšal som si to a túto techniku som neprijal. Generovaný kód je nesystematicky usporiadaný a neprehľadný, čo prekáža, ak chceme kód manuálne revidovať a dopracovať. Preveril som si tiež, že i renomované webové lokality prevážne zostávajú pri tabuľkovom layoute.  

Mať dobre fungujúcu webovú lokalitu je dôležité preto, aby sa návštevníci stránky chceli k nej v budúcnosti aj vracať. Veci, ktoré by mohli frustrovať návštevníkov sú stránky, ktoré sa príliš dlho naťahujú, majú nedobrú navigáciu, príliš veľa farieb a grafiky a nemajú kvalitný obsah. Pri tvorbe webu platia najmä nasledovné zásady a doporučenia, ktoré by sa mali dodržiavať.
  • Pred začatím práce si dôkladne premyslite o čom, ako a pre koho chcete písať, akú štruktúru bude mať Váš web a aké obrázky, prípadne animácie alebo videá použijete. Často platí, že menej znamená viac a premysleným návrhom ušetríte veľa času.

  • Vyplatí sa dať webu jasnú stromovú štruktúru a čo najmenší počet úrovní. Taktiež rátajte s tým, že používateľ nemusí prichádzať na Vaše stránky z úvodnej stránky. Preto treba umiestniť odkaz na úvodnú stránku na všetky stránky, prípadne každá strana by mala obsahovať odkazy na všetky ostatné stránky. Zabezpečenie dobrého systému navigácie pomáha návštevníkom ľahko nájsť, čo hľadajú. Pozor na "mŕtve konce", odkiaľ by návštevník nevedel nájsť cestu nazad tam, odkiaľ prišiel. Pri umiestňovaní navigačných nástrojov treba byť konzistentný. Umiestnenie odkazov z úvodnej stránku na každú stránku, pomáha návštevníkom pri navigácii

  • Návštevníci dosť často nečítajú stránky dlhšie ako 2-3 obrazovky. Neradi rolujú dolu po stránke ak jej rozmer je príliš veľký, vzdajú to a prečítajú si len to navrchu. Ak rozmer stránky vychádza príliš veľký, je ju treba rozdeliť do viacerých stránok. Návštevníci ignorujú dlhé texty bez nadpisov a obrázkov, pokiaľ ich stránka nezaujme počas niekoľkých sekúnd, dosť často idú naspäť alebo zatvárajú prehliadač.

  • Pokiaľ Vaše stránky majú obsahovať aktuálne informácie, zamyslite sa, či budete mať čas na ich pravidelnú aktualizáciu. Na stránky, kde sú 2 roky staré správy, sa užívatelia nebudú určite vracať. Taktiež sa vyvarujte výrazov ako napr. "včera" alebo "budúci mesiac", pokiaľ sa na tejto stránke neuvádza dátum. 

  • Veľký počet obrázkov na Vašich stránkach spôsobí, že sa budú dlho načítavať. Internet je médium zameraný na obsah, takže použitie bohatej grafiky či animovaných obrázkov dôkladne zvážte. Grafika má byť optimalizovaná pre redukciu veľkosti súboru. Všade podľa možnosti používať farby Web Palette. Použiť formát .jpeg pre fotografie a .gif pre takmer všetko ostatné.

  • Pri písaní textov používajte fonty, ktoré sú štandardne dodávané spolu s operačným systémom Windows, a taktiež sú bežné na všetkých počítačoch (Arial, Verdana, Times New Roman, Courier New, Sans Serif). Pri používaní neštandardných fontoch sa môže stať, že niektorým návštevníkom Vašej prezentácie sa nebudú texty zobrazovať správne  

  • Na úvodnú stránku pridať "Čo je nového" alebo "Najnovšie udalosti". Oznámte tu najnovšie zmeny a aktualizácie a nechajte tak návštevníka aby videl a využil tieto novinky na Vašom webe. Maximalizujte formuláciu a štylizáciu textu. Úvodná stránka má byť oknom do Vašej web lokality, má dať o nej stručnú úvodnú informáciu.

  • Informácie treba triediť podľa priority. Dôležité informácie majú byť uvedené ako prvé, bližšie ku vrchu stránky. Návštevníci čítajú informácie umiestnené hore ako prvé a je menej pravdepodobné že vytrvajú pri čítaní tak, že prečítajú všetko vrátane informácií v spodnej časti stránky. Rozhodnite sa, ktoré informácie sú na Vašom webe najdôležitejšie. Potom sa sústreďte na to, aby ich návštevníci zaregistrovali

  • Efektívne využívajte tabuľky a fonty pre rozmiestnenie (layout) elementov na stránke. Rozmiestnenie elementov na Vašej stránke je pre jej celkový výzor veľmi dôležité. Vyhnite sa nevhodnému farebnému pozadiu textu. Čierne písmena na svetlom pozadí, to je zvyčajne najlepšia voľba. Zlý kontrast medzi farbou textu a pozadia môže obťažovať oči, osobitne pri dlhých dokumentoch  

  • Pridajte niečo, čo návštevníka zaujme - nejaký spôsob zábavy. Je to veľmi dobrý spôsob ako motivovať návštevníka pre opätovnú návštevu.

Copyright © 2006, Miroslav Nesrsta senior.