fotoMNs
 Miroslav Nesrsta senior
MNs-úvod O stránke Curr. Vitae Kontakt Linky


webdesigner: self
 
   arrow (1K)
Redakčný systém phpRS
V súčasnosti je dostupná celá škála CMS systémov. Pre profesionálne CMS používané pre tvorbu najväčších webových lokalít je možné zadovážiť licenciu za cenu aj desiatok tisíc korún. Pre "hobby" programátora môjho typu prichádza do úvahy len využívanie "freeware" CMS systémov, takýchto je k dispozícii snáď dve desiatky. Z týchto som vyskúšal Mambo a Drupal, nakoniec však som skončil pri redakčnom systéme phpRS od autora p. Jiřího Lukáša, pre vynikajúce prednosti tohto systému
  • veľmi prehľadné členenie softvéru do súborov (*.php, ...)
  • ľahko identifikovateľné určenie každého súboru a úloh, ktoré plní
  • prehľadný zdrojový kód výborne okomentovaný
  • mohutná podpora komunitou na fóre phpRS
  • dostupnosť množstva doplnkov (plug–in)
  • aplikované u cca 1200 webov (prihlásených do súťaže)
Jedná sa o "open-source" systém, ktorý je na základe vyššie uvedenej otvorenosti a flexibility možné označiť i za "platformu" na báze ktorej je možné vytvárať vlastné modifikácie a doplnky. phpRS je natoľko vyspelý a do značnej miery aj univerzálny systém, že je ho možné využiť pri riešení takmer všetkých typov informačných webov, okrem vysoko špecializovaných riešení (nadstavba phpRS pre elektronický obchod e-shop je už v poslednom čase dostupná - nie je to však už freeware)
  • Portálový server – medzi hlavných ukazovateľov portálového serveru patrí: množstvo služieb, robustnosť a efektivnosť. Existujúce CMS sú schopné uspokojiť jednotlivé požiadavky avšak do úspešného portálu je vždy potrebné vložiť vlastné "know-how".
  • Veľké firemné prezentácie – tieto majú väčšinou zložitú štruktúru a kombinujú často statický a dynamický prístup k tvorbe stránok; vyžadujú rôzne úrovne prístupu a napojenie na interný informačný systém. Takmer vždy sa vyplatí nechať si urobiť web podľa vlastnej špecifikácie

Hlavné komponenty phpRS

Položka (Článek); tabuľka rs_clanky
Položka najnižšej úrovne menu
Zobrazenie položky cez view.php?cisloclanku=rrrrmmmmm00xx
trclanek.php: definícia triedy CClanek:

Menu (Rubrika / Téma); tabuľka rs_topic
Položky rovnakej skupiny sa združujú do rubriky.
Vyhľadanie položiek rubriky cez search.php?tema=x
Vyhľadanie rubrík cez index.php?akce=temata, engine.php/ShowTopics() 
Cez definovanie id_rodice v tab. rs_topic je možné vytvoriť druhú úroveň menu.

Blok; tabuľka rs_bloky
Je to (malý) obdĺžnik spravidla v krajom ľavom / pravom informačnom stĺpci. Má nadpis a vlastný obsah. Jeho funkciou je trvalé, ale napriek tomu flexibilné zobrazenie určitej informácie (zoznam rubrík, novinky, vyhľadávanie ...)
Bloky sa delia do dvoch základných skupín:
  a) systémový blok: kód je k dispozícii priamo v phpRS / specfce.php
  b) ostatné bloky: kód je do phpRS pridaný cez "plug-in", ktorý si užívatelia phpRS vytvorili sami a       sprístupnili ho
Systémové bloky v phpRS 2.8.0: Seznam rubrik, Kalendář, Novinky, Anketa
Aktivácia / editovanie parametrov sa vykoná v admin / úprava bloků

Statická stránka
HTML súbor v adresári kde je index.php. Volanie cez alias priradený v admine.

Mailform
Spracovanie info z kontaktného formulára do emailu zadanej adresyWeby na báze phpRS, ktoré som vytvoril


Uvedené dva weby sú prispôsobené pre prezentáciu firmy, ich výrobkov a služieb, je požadovaná dvojjazyčnosť.
Redakčný systém phpRS je primárne prispôsobený pre vydávanie tzv článkov a písamie komentárov k nim plus diskúzne fórum.


Copyright © 2006, Miroslav Nesrsta senior.