fotoMNs
 Miroslav Nesrsta senior
MNs-úvod O stránke Curr. Vitae Kontakt Linky


webdesigner: self
 
   arrow (1K)
Hudba
Z vážnej hudby si rád vypočujem klasické diela slávnych majstrov, či už v podaní symfonického orchestra, komorného kvartera alebo koncentu na organe. Mám záujem len o podanie v autentickom prostredí v koncertnej sále alebo u organu v kostole, dojem pri počúvaní zo záznamu seba dokonalejšieho je nepomerne slabší.

Na tomto mieste chcem však rozprávať o záujme o populárnu hudbu, swing, jazz, rokenroll - slávni interpreti a orchestre. Je to v prvom rade swing a to preto, že sprevádzal našu generáciu na koncetoch a tanečných zábavách v čase ranej mladosti, čo bolo asi v rokoch 1955 - 1965.
Tak ako v iných oblastiach vynálezov a pokroku, aj tu je pionerom USA. Za vitalitu a nápady vďačí americká swingová hudba aj černošským vplyvom, hoci swing je naladený na rezonanciu u belochov.
Atmosféru swingových podujatí približuje komentár prevzatý z obalu platne "Big Band Hits Of The 30´s & 40´s" (pre priblíženie atmosféry treba text čítať v origináli v americkej angličtine), tu ponúkam preklad vybratej časti.
"I'll never smile again . . . unless I smile at you ... ooo ... ooo," spevali "The Pied Pipers". A mladé páry sa tlačili okolo miesta orchestra aby upreto hľadeli na žiarivé červené ústa Jo Stratforda artikulujúce každú hlásku v päť zložkovej harmónii s ostatnými spevákmi.  Pred nimi, vážiaci nie viac ako mikrofón, s ktorým sa maznal, stál Frank Sinatra ktorý spieval s orchestrom Tommy Dorseyho. Neskoršie sa "urobil pre seba".
Bolo to miesto kde treba ísť. Tínedžeri aj tí nie až tak mladiství, sa hrnuli do Astor Roof, aby počúvali "bigbendy". Chlapci v identických "white dinner" sakách a hnedogaštanových viazankách; dievčatá v dlhých bielých šatách, s účesom identickým ako mala Betty Grable a purpurovo-orchideovo vyzerajúcich blúzkach, kúpených na Broadway za päťdesiat centov. Boli v extázi  a kolísali sa, ako Tommy dvíhal svoju zlatú trúbku, klopkal s tlmidlom a vyrevoval svoje sólo pri "Marie".
"Marie . . . when dawn in breaking ... Marie . . . my poor heart's aching . . .", Jack Leonard šepkal do mikrofónu. Jeho fanúšikovia poznali každé jedno bezvýznamné slovo. Piesne boli vtedy jednoducho koncipované.  Lyrika sa musela rýmovať, názov musel byť spomenutý prinajmenšom trikráť v 32 taktoch a, na rozdiel od piesní dneška, nebolo tu stopy po relevancii alebo protestu.
Glenn Miller & His Orchestra (GM&O)
Swingovej hudby a jej interpretov bolo veľa, avšak najslávnejší a celosvetovo najznámejší sa stal orchester Glenna Milera v ktorého podaní sa stal americký swing i "vývozným artiklom" spoluvytvárajúcim u ostatného sveta obraz "amerického životného štýlu".
Asi najslávnejším a najznámejším období pôsobenia GM&O bolo jeho pôsobenie v rámci európskej misie americkej armády v 2. svetovej vojne.  
V októbri 1942, Glenn Miller vstúpil do armády USA a ihneď bol pridelený ku jej zložke armádnych špecialistov. Jeho menovanie do hodnosti kapitána prišlo až po mesiacoch presviedčania predstavenstva armády, že by mohol modernizovať armádny orchester a zlepšiť morálku mužstva.
Jeho výcvik sa ukončil a bol transferovaný do zložky vojenského letectva, kde napokon zorganizoval "the Glenn Miller Army Air Force Band" (GMAFB). Dosiahnutie cieľa zabávať bojujúce jednotky si vyžiadalo ďalší rok, avšak koncom r. 1943 bol GM&O poslaný do Anglicka. Tu, za menej ako jeden rok, GMAFB vykonal cez 800 predstavení. Uskutočnilo sa viac ako 300 osobných predstavení zahrňujúcich koncerty a tanečné zábavy, s návštevnosťou cez 600 000.

Čo o GM&O hovorí rovnako významný hudobník tých čias, Benny Goodman: veľa ľudí skúša analyzovať čo urobilo GM hudbu tak úspešnou. Môžem uvažovať o niekoľkých dôvodoch. Mal veľký zmysel pre komerciu, pre to, čo by priťahovalo priemerného poslucháča a dokázal to urobiť bez obetovania svojej hudobnej integrity. To je jeden dôvod, prečo jeho orchester bol obľúbený tak veľkou časťou verejnosti a pritom si súčasne uchovávať respekt u tak veľa hudobníkov. GM bol tiež schopný nájsť osobitný zvuk, ktorý hľadal a ktorý dal jeho orchestru osobitý a charakteristický zvuk ktorý bol rozpoznaný ako jeho podpis. Mal tiež úžasnú schopnosť spoznať talent dokonca už v jeho prvotnej nevypestovanej forme a podporovať jeho rozvoj, veľa mladých hudobníkov sa presadilo vďaka jeho orchestru. Jeho manažérske schopnosti boli celkom výnimočné. Svojich ľudí riadil citlivo a zmysluplne, rešpektoval ich osobitosť.

Čo ma tak priťahuje na interpretácii GM&O: je tak rozsiahla a nákladná takmer ako u symfonického orchestra. Nezabudnuteľný mohutný zvuk troch pätiek dychových nástrojov - trubka saxofón, trombón. Super speváci a sólisti na nástrojoch. Spevák doprevádzaný dámskym vokálom urobí neporovnateľne  väčší dojem ako sólo. Preferujem skladby so spevom provokujúce obecenstvo k pospevovaniu a zapamätaniu si. Nezabudnuteľná atmosféra na koncerte, priamy posluch je pre úplný dojem nevyhnutný. Pamätám si na vystúpenie GM&O v Prahe pred novemrom 1989 prenášané televíziou, ktoré sa "zvrhlo" na manifestáciu sympatií k USA.    


Viac o GM&O na webeCopyright © 2006, Miroslav Nesrsta senior.