fotoMNs
 Miroslav Nesrsta senior
MNs-úvod O stránke Curr. Vitae Kontakt Linky


webdesigner: self
 
   arrow (1K)
Technológie pre CMS systémy
Pre vytvorenie databázou riadenej web lokality sa používajú dva základné nástroje, ktoré je potrebné implementovať pri serveri
  • Skriptovací jazyk pri serveri (favoritom je PHP)
  • Manažovací systém relačnej databázy RDBMS (favoritom je MySQL)
Predtým než začneme pracovať s PHP, potrebujeme inštalovať web server na vlastnom počítači (Prersonal Web Server PWS), aby sme mohli lokálne testovať PHP skripty. Ak máme miesto na web serveri ktorý podporuje PHP, bude následne PHP pracovať tu.
Iste poznáme hnutie Open Source Software (OSS). Vďaka tomuto možno využívať také veľké komplexné balíky voľne dostupného software (freeware), u ktorých legálne využívanie obdobných štandardných balíkov ich kúpou by bolo celkom určite mimo možností bežného používateľa PC a “hobby” programátora. Okrem už spomenutého freeware PHP a MySQL je rovnaným spôsobom dostupný najviac využívaný web server Apache, ktorý je asi najvhodnejší pre inštaláciu ako PWS.
Naviac ku tomu, že PHP a MySQL sú freeware (hoci MySQL má určité licenčné reštrikcie), kombinácia PHP-MySQL je tiež nezávislá na platforme (cross-platform). V priebehu niekoľkých posledných rokov sa medzi MySQL a PHP vyvinul špeciálny druh vzťahov. Zvyšujúca sa popularita tejto dynamickej dvojice, spájajúca sa s bezhraničným enthusiasmom kľúčových vývojárov obidvoch technológií, kulminovala do “stretnutia mozgov” v Izraeli, Z toho rezultovala skutočnosť, že knihovňa MySQL je balená spolu s distribúciou PHP (od edície 4.0), popri dohode pomáhať si vzájomne zlepšovať kvalitu výkonu integrácie produktov, kedykoľvek sa naskytne príležitosť.

Stručná história a charakteristika Apache
Projekt Apache je kolaboratívné úsilie pre vývoj softvéru, zamerané na vytvorenie robustného, komerčne zameraného, bohatého na funkcie a voľne dostupného HTTP (web) servera. Projekt je spoločne manažovaný skupinou dobrovoľníkov rozmiestnených po celom svete, ktorí využívajú Internet a Web pre komunikáciu, plánovanie a vývoj servera. Títo dobrovoľníci sú známi ako Apache Group. Naviac, stovky užívateľov prispeli ku projektu nápadmi, kódom a dokumentáciou.
The Apache Software Foundation (www.apache.org): Táto nadácia existuje, aby poskytovala organizačnú, právnu a finančnú podporu pre projekt Apache. Založená v júni 1999 skupinou Apache Group, nadácia bola utvorená na báze členstva ako nezisková korporácia, aby sa zabezpečilo, že projekt Apache bude pokračovať v existencii aj za hranicami participácie individuálnych dobrovoľníkov.

Stručná história a charakteristika MySQL
Systém MySQL bol vyvinutý Michaelom Wideniusom pri švédskej spoločnosti TcX DataKonsultantAB v polovici 90-tych rokov. V niektorých smeroch bol vyvinutý, aby poskytol funkcionalitu, ktorá chybovala pri mSQL, jednej “open-source” databáze, dostupnej v tých časoch. Avšak hlavným cieľom bolo poskytnúť solidnú platformu pre dodávky aplikácií na báze webu. Počiatočný nástroj bol vyvinutý v máji 1995 a neskoršie uvoľnený pre “open-source” komunitu. Od toho času, MySQL bol naviazaný na rad operačných systémov a bol ohniskom intenzívneho vývojového procesu MySQL komunity, čo vyústilo do radu nadväzujúcich nástrojov a aplikácií.
MySQL je kompaktný databázový server ideálny pre malé – a nielen malé - aplikácie. Naviac ku podpore štandardu Structured Query Language SQL, kompiluje sa na viacerých platformách a má viacúlohové schopnosti na serveroch UNIX, čo robí jeho výkonnosť veľkou. Pre non-Unix ľudí, MySQL môže bežať ako služba na Windows NT a ako normálny proces na Windows 98. Aj keď je MySQ freeware, neznamená to že má fundamentálne obmedzenú sadu vlastností. MySQL je excelentná databáza pre web databázové aplikácie stredného rangu. Existujúce inštalácie v súčasnosti obsluhujú väčšinu webových aplikácií. Chybuje tu síce niekoľko významných vlastností pri porovnaní s renomovanými konkurenčnými systémami, ale pôvodný ciel vývoja produkovať rýchlu robustnú a ľahko používateľnú databázu diktoval rozhodovanie, ktoré vlastnosti zahrnúť a ktoré vynechať. Súčasne, tento proces spätne ovplyvňujú používatelia systému svojimi pripomienkami, pričom majú aj možnosť dopĺňať si funkcionalitu sami.

PHP
PHP je nástupcom staršieho produktu, označovaného ako PHP/FI. Tento bol vytvorený Rasmusom Lendorfom v r. 1995, spočiatku ako jednoduchá sada PERL skriptov pre sledovanie prístupov na jeho on-line prezentáciu, a túto sadu nazval “Personal Home Page Tools”. Keď bolo požadované viacej funkcionality, Rasmus napísal oveľa väčšiu C implementáciu, ktorá už bola schopná komunikovať s databázou a umožnila používateľom vyvinúť jednoduché dynamické web aplikácie. Rasmus potom uvoľnil zdrojový kód PHP/FI pre všeobecné použitie ako freeware a používateľa potom spätne prispeli k zlepšeniu kódu a odstraňovaní chýb v ňom. Odvtedy prešlo PHP prudkým rozvojom a doteraz boli vydané edície PHP3, PHP4 a PHP5.
PHP je skriptovací jazyk na strane servera (server-side scripting language). Potom, čo server interpretuje PHP, pošle čistý klasický HTML kód ku prehliadaču. Tento druh interakcie dovoľuje niektoré veľmi efektné komplexné operácie. PHP tiež môže bežať ako externý CGI proces, samostatne stojaci interpreter skriptov alebo ako vstavaný modul na web serveri Apache. Ak je to potrebné, PHP tiež podporuje množstvo databází, vrátane Informix, Oracle, Sybase, Solid a PostgreSQL, ako aj všadeprítomné ODBC
Jednou z najvýznamnejších atribútov PHP je, že je to voľne distribuovaný “open-source” jazyk, a tak je tu k dispozícii výborný referenčný materiál - čiže akonáhle zvládneme základy, nie je problém nájsť materiály, ktoré sú potrebné pre podvihnutie svojich dovedností. Študujúci je prekvapený, ako intuitívny a priamočarý je tento jazyk.
PHP je medzi veľa web vývojármi populárny pre svoju rýchlu analýzu a flexibilitu. Je tiež extrémne prispôsobivý a prichádza zabudovaný vo veľa rôznych rozhraniach a API. Veľkou prednosťou PHP je, že je extrémne jednoduchý pre začiatočníka, ale ponúka aj veľa pokročilých vlastností pre profesionálneho programátora. Súc orientovaný na web, PHP obsahuje všetky funkcie, potrebné na robenie vecí na internete. PHP dokáže
  • generovať obsah dynamickej web lokality
  • preberať informácie z formulárov web-typu a používať ich nekonečne veľa spôsobmi (uložiť ich v databáze, vytvárať “podmienené” stránky, posielať e-maily ...)
  • viesť “špirálovú” diskúziu na stránke
  • autentifikovať a sledovať používateľov
Syntax PHP: PHP nie je v skutočnosti zložitý jazyk, bez ohľadu na jeho velikú výkonnosť. Je to veľmi mladý jazyk, preto jeho vývojári mali šancu učiť sa z chýb predchádzajúcich jazykov a implementovať ich silu. Veľa zo syntaxe je (podobne ako u JavaScriptu a Javy) prevzaté z C jazyka. Keďže C a Java sú v súčasnosti najrozšírenejšími jazykmi, podstatne to uľahčuje osvojenie si PHP. Podobne ako u JavaScriptu, PHP sa ľahko učí aj kvôli voľnému narábaniu s typmi premenných. Pre definíciu blokov kódu sa používajú vlnité zátvorky {}, bodkočiarka špecifikuje koniec príkazu. Sú tu tradičné slučky, if/else, a podprogramy, ktoré sa u programovacieho jazyka očakávajú. Osobitnosťou je, že kód je vstavaný v HTML (ale namiesto toho je možné použiť aj separovaný súbor). PHP kód je odlíšený od HTML kódu súboru použitím <?php a ?>, úvodného a uzatváracieho tagu. Tieto oznamujú serveru, že keď pracuje s PHP súborom, má tento prehľadávať pre tieto tagy, a vykonať kód, nachádzajúci sa medzi nimi. Server nájde súbor s PHP kódom podľa koncovky súboru, .php. Fakt, že PHP beží na serveri znamená, že
  • Na serveri máme prístup ku veciam, ako je databáza. Je možno urobiť skript, ktorý vykonáva triedenie cez veľké množstvo dát bez toho, že by si ich klient musel najprv stiahnuť
  • Je to len výstup zo skriptu, čo sa posiela ku klientovi, nie skript samotný. Tento je teda pre konečného používateľa neviditeľný. To robí PHP skript nezávislým na prehliadači (browser neutral). To tiež znamená, že sa nemusíme obávať, že niekto ukradne nami prácne zostavený skritpt (v kontrastu s JavaScriptom.
  • PHP je (rovnako ako JavaScript), jazyk interpretovaný, čo znamená že tu nie sú kompilované časti v binárnom tvare. Našťastie je to veľmi rýchly proces a spomalenie interpretáciou je so zvyšujúcou sa výkonnosťou počítačov čoraz menej významné
  • Treba si tiež uvedomiť, že stránky, generované cez PHP, samotné nemôžu vykonávať nič – je potrebný server pre vykonávanie celého “kúzla”. To znamená, že stránka stratí časť svojej funkcionality, ak si ju návštevník uloží pri svojom počítači. Efektívne sa preto používa kombinácia “server-side” aj “client–side” skriptovania. Je možné použiť PHP pre natiahnutie nejakých hodnôt a potom nastaviť premenné v JavaScripte týmito hodnotami.
ASP versus PHP
Obdobou PHP od Microsoftu je jazyk ASP. Zatiaľ čo PHP je blízky skriptovaciemu jazyku JavaScript, ASP je blízky VBScriptu od Microsoftu. ASP zďaleka nie je využívaný v takom rozsahu ako PHP, nie je to freeware, zapadá do súboru aplikácií klasického licencovaného software od Microsoftu. Z diskúzie na webe:
Systémy Linux/Apache/PHP/MySQL sú všetky “open-source” teda oveľa lacnejšie, čo ich zvyčajne robí z hľadiska nákladov efektívnejšie v podmienkach zostavovania infraštruktúry pre websajty. Je to výborné, keď príde nová edícia čohokoľvek a vy si môžete urobiť upgrade zadarmo (keď chcete ničo nové v ASP, musíte zaplatiť).
Poznám ASP i PHP a zdá sa mi, že hnutie “open-source” prekonáva Microsoft v smere pridávania nových vlastností a v robení ich riešení robustnejšími. V každom prípade PHP sa zdá oveľa intuitívnejší a určite rastie rýchlejšie.
Obľúbil som si PHP od začiatku. Je tak ľahké sa to naučiť.
Pri osvojovaní si ASP, prepojenie na databázy bolo pre mňa spojené s bolesťami v šiji...
S tak veľa zabudovanými funkciami v PHP, práca s najvýkonnejšou "open-source" databázou MySQL je skutočne pridanou výhodou ...
Copyright © 2006, Miroslav Nesrsta senior.