fotoMNs
 Miroslav Nesrsta senior
MNs-úvod O stránke Curr. Vitae Kontakt Linky


webdesigner: self
 
  
ABS, ESC, TC
Antiblokovací brzdový systém / Anti-block Brake System ABS
Riadenie elektronickej stability / Electronic Stabilisation Programme (Control) ESP (C) 
Systém riadenia trakcie / Traction Control (System) TC(S), (tiež Anti-Spin Regulation ASR)
ESP zlepšuje stabilitu riadenia vozidla, bez ohľadu na stav povrchu vozovky a priľnavosti kolies, vo všetkých jazdných situáciách. Obsahuje tiež funkcie, poskytované systémom TC.
Systém monitoruje pohyby vozidla. Akonáhle vozidlo začne vybočovať, výkon motora je redukovaný (jeho zvuk sa zmení) a jednotlivé kolesá sú špecificky pribrzďované. To významne zlepšuje stabilitu riadenia na snehu a ľade a na vlhkom alebo klzkom povrchu cesty.
ESP má v svojom ABS zabudované riadenie miery vychyľovania (Yaw Rate Control). Vychyľovanie je rotácia okolo vertikálnej osi, t.j. skrúcanie doľava alebo doprava. ABS systém umožňuje ESP pribrzďovať jednotlivé kolesá. Systémy ESP majú taktiež zabudovaný systém TC, ktorý monitoruje preklzovanie trakčných kolies pri akcelerácii a individuálne pribrzďuje preklzujúce koleso a / alebo redukuje prebytočný výkon motora, až do znovu získania kontroly nad vozidlom. Avšak, ESP naviac dosahuje aj iné efekty, než ABS alebo TC.
ESP využíva viaceré senzory pre určenie, čo vodič chce (vstupy). Ďalšie senzory indikujú aktuálny stav vozidla (odozvy). Riadiaci algoritmus porovnáva vstup od vodiča s odozvami vozidla a rozhodne, keď je to potrebné, aplikovať brzdy a / alebo redukovať výkon motora o hodnoty, kalkulované cez reprezentáciu stavového priestoru vozidla (matematický model fyzického systému ako skupina vstupných, výstupných a stavových premenných uvedených do vzťahov skupinou diferenciálnych rovníc). Kontrolér ESP tiež môže prijímať dáta z vydávať príkazy ostatným kontrolérom vo vozidle ako je napr. kontrolér v systéme náhonu na všetky kolesá alebo aktívneho odpruženia, aby sa zlepšila stabilita a ovládateľnosť vozidla.
Senzory použité pre ESP musia posielať dáta stále, za účelom detekcie možných defektov čo najskôr. Musia byť rezistentné voči možných formám interferencie (dážď, diery na ceste, atp.). Najdôležitejšie senzory sú:
* Senzor uhla natočenia volantu SAS
* Senzor vychyľovania: zisťuje mieru rotácie auta. Dáta zo senzora sú porovnávané s dátami od
   senzora SAS pre určenie aktivity regulácie
* Senzor laterálnej / bočnej akcelerácie vozidla
* Senzor rýchlosti kolies
ESP využíva hydraulický modulátor pre zabezpečenie, že každé koleso bude prijímať povel pre správnu silu brzdenia. Podobný modulátor je použitý v systéme ABS, v ktorom len redukuje tlak pri brzdení. ESP naviac potrebuje v istých situáciách zvýšiť tlak a preto k hydraulickému čerpadlu je pridaná jednotka aktívneho vákuového zosilňovača, aby sa rešpektovali tieto požadované gradienty tlaku.
Mozgom systému ESP je jeho elektronický  kontrolér. Ten istý kontrolér je často súčasne využitý pre viaceré systémy (ABS, TC). Vstupné signály sú vysielané cez vstupný obvod ku digitálnemu kontroléru. Žiadúci stav vozidla je determinovaný na základe uhla natočenia volantu, jeho gradientu a rýchlosti kolies. Súčasne senzor vychyľovania meria aktuálny stav. Kontrolér kalkuluje požadovanú silu brzdenia alebo akcelerácie pre každé koleso a cez ovládacie obvody ovláda ventile hydraulického modulátora. Cez LAN vozidla, modul ESP komunikuje s ostanými systémami, aby sa vylúčilo vydávanie  vzájomne si odporujúcich príkazov.

Idientifikácia dielov:

Elektronická riadiaca jednotka
EBC430EV ESP Opel
verzia s ESP / bez ESP (len 2 rady ovládačov)

Hydraulická jednotka
(+) ABS
(+) TC
(+) ESP
verzia s ESP / bez ESP (3 verzie dielu)

ABS/ESP-čerpadlo
GM 13136694 / TRW 13663913 
Copyright © 2006, Miroslav Nesrsta senior.