fotoMNs
 Miroslav Nesrsta senior
MNs-úvod O stránke Curr. Vitae Kontaktac Linky


webdesigner: self
 
   arrow (1K)
Prevádzka, servis a opravy 

Moja filozofia prevádzky, servisu a opráv (PS&O) Favorita vychádza z očakávaní uvedených v úvode
 • najnižšie možné náklady na náhradné diely a ich dostupnosť ešte asi 10 rokov
 • možnosť servisu a opráv vozidla svojpomocou, s výnimkou prevodovky
ako i ďalších zásad, uvedených nižšie.

Udržiavam Favority modelu 1990/1991. Jedná sa o posledné vozidlá v SR a ČR pre ktoré je ešte k dispozícii "verejne dostupná dielenská príručka" za ktorú považujem knihu Andrt - Malina "Údržba a opravy automobilů ŠKODA Favorit ..." (v ďalšom len "kniha A&M"). Mať k dispozícii túto knihu považujem za základ pre svojpomocné vykonávanie PS&O. V nej sú uvedené postupy demontáže / montáže a ku tomu požadované dielenské prípravky pre všetky podzostavy Favorita.
Pre novšie modely áut, ba i pre Favority novších modelov sa už v ich manuáloch požaduje vyvarovať sa svojpomocných zásahov a všetko vykonávať cez odborný servis.
Preto, možnosť vykonávať PS&O na Favorite v tak veľkom rozsahu vlastným úsilím považujem za mimoriadne pozitívum. Vykonával som PS&O i na Trabante, považovanom za najjednoduchšie auto vôbec, avšak Favorit sa dá udržiavať podstatne efektívnejšie.
Favorit je prvé vyrábané ČS auto, ktoré poskytuje pre mňa úplne vyhovujúce služby pri vyššie uvedenej efektívnosti PS&O. Nemám záujem o žiadne zvyšovanie výkonu, zato však o akékoľvek finty na znižovanie spotreby paliva. V porovnaní so súčasnými sofistikovanými vozidlami vybavenými celým radom servomechanizmov je to vozidlo maximálne jednoduchej konštrukcie. Jednoduchý motor Favorita s karburátorom nedokáže dosiahnúť tak priaznivú špecifickú spotrebu benzínu ako u najnovších sofistikovaných motorov a tento problém som riešil montážou pohonu na LPG. Tým sa vozidlo zasa trocha skomplikovalo.
Neprítomnosť airbagov, slabšiu odolnosť sketelu karosérie pri náraze ako i inteligenciu sevromechanizmov (ABS ...) je možné vyrovnávať len vyššími vodičskými schopnosťami a zodpovednosťou pri jazde, predvídavosťou v prevádzke (všetkých ostaných účastníkov považovať za potenciálnych bláznov schopných akéhokoľvek porušovania dopravných predpisov, za zátačkou môže stáť na ceste jeleň ...).
U Favorita mi veľmi vyhovuje jeho "funkcionalistický" dizajn umožňujúci jednoducho demontovať prístrojovú dosku a prvky čalúnenia a u modelu 90/91 dokonca i jednoducho snímať zadné brzdové bubny. Prijateľná hustota súčastí v motorovom priestore k umožňuje k týmto dobrý prístup. Táto prístupnosť je u starého auta osobitnou výhodou. S prekvapením som zistil, že napríklad vymeniť žiarovky v svetlomete Opla z r. 2000 je na rozdiel od tej istej činnosti u Favorita poriadna fuška.

Čo považujem pre PS&O starého auta akým je 18-ročný Favorit pre seba za nevyhnutné
 • dielenská príručka čoby kniha spomínaná vyššie, katalóg náhradných dielov
 • sada prípravkov pre demontáž / montáž v minimálnom rozsahu *)
 • evidencia PS&O
 • žiadne vylepšenia a úpravy komplikujúce auto
 • jednoduchá svetlá farba dovoľujúca aby menšie opravy laku neboli nápadné

Od vozidla očakávam predovšetkým to, že bude vyžadovať minimum vynaložených nákladov a času na jeho PS&O.

*) momentový kľúč, sťahovák na čapy riadenia, lis na dutý kolík v mechanizme radenia u prevodovky, generátor podtlaku do sústavy chladenia, prípravok na vymedzenie vôle v posilňovači bŕzdKaroséria Favorita z pohľadu odolávania korózii

Korózia napáda karosériu postupne smerom od spodu hore takže i karoséria ťažko postihnutá koróziou bude mať stále ešte zdravé plechy nad úrovňou ozdobného prelisu na bočných "pontónoch". Korózia napácha škody s rôznym rozsahom nákladov, potrebných na obnovenie pôvodného stavu podľa toho, ktorú časť karosérie poškodí. Najväčšia škoda vznikne vždy poškodením skeletu, časti karosérie čo zostane po odobratí odnímateľných častí (dvere, kapota ...), tejto časti karosérie treba venovať primárnu pozornosť.
Korózia napadne v prvom poradí miesta spájania dvoch plechov najmä na spodnej časti daného dielu (prahy, podbehy, dvere). Z týchto miesť a ich bezprostrednej blízkosti je potrebné odstrániť vrstvu impregnačnej hmoty ("plastizol") ktorá tam bola nanesená vo výrobe, aby bolo možné vôbec presne identifikovať veľkosť a stav skorodovanej plochy. Do určitého veku karoserie táto "plastizolová" vrsta výborne chráni spodok skeletu. Vo vyššom veku karoserie však v nej vznikajú malé trhlinky, prípadne sa vrstva v kritických miestach na malej dielčej ploche celkom odseparuje. Vlhkosť, ktorá sa takto dostane pod plastizolovú vrstvu, má potom pre svoje pôsobenie ideálne podmienky - zotrváva tam ešte dlho po skončení pôsobenia vlhkosti (špliechanie dažďovej vody z kaluží na vozovke).
U staršej karosérie sa produkty korózie zmiešané so zvyškami zdegenerovaného antikorózneho prostriedku (Rezistin ...) budú usadzovať v týchto kritických miestach a budú ich potom udržiavať vlhké. Všade, kde sú na spodnej časti dieloch odtokové otvory určené pre odvádzanie vlhkosti, musia byť tieto udržiavané za každú cenu priechodzie, zbavené vyššie uvedných produktov korózie.
U Favorita sú zadné blatníky ešte viac citlivé na koróziu než prahy. Korózia započne od miest, kde z výroby bol spoj vonkajšieho plechu karosérie a podbehu nedokonalý (medzera 0,5 až 1 mm).
Úplný manuál pre konzerváciu karosérie so zoznamom a vyobrazením všetkých miest kadial sa aplikuje antikorózny prípravok (Rezistin) je obsiahnutý v knihe A&M. Z tohto komplexu som si vybral miesta prvej priority udržiavania: prahy, zadné blatníky s podbehmi, "prsia" tj. nosníky pre uchytenie motora a nápravnice (profil prechádza ďalej okolo predných podbehov až do kabíny), podlaha a nápravnica prednej nápravy s ramenami, časti skeletu, ktoré slúžia pre uchytenie zadnej nápravy. V druhom poradí sú to zadné dvere, dvere a kapota.    

 • U prahov, akoháhle je niektorý z otvorov nepriechodný (pri aplikácii Rezistinu do dutín už daným otvorom tento neodkvapáva) musí sa uvoľniť prečistením vlastného otvoru a jeho okolia vnútri dutiny.
 • U zadných blatníkov je kritické miesto ako bolo uvedené.  Pre aplikáciu Resistinu musí byť nad prahom v strede vstupnej časti blatníka vytvorený otvor (s gumenou záslepkou) podľa návodu v dielenskej príručke a tiež odňaté zadné svetlá.
 • U predných dverí je udržiavanie priechodnosti odtokových otvorov ľahké po odobratí čalúnenia dverí. Celkom najskôr napadne korózia zadný roh predných dverí, kde idú vedľa seba dva plechy vytvárajúce úzku dutinu znečisťujúcu sa produktami korózie. Novšie modely majú v tomto rohu kruhový otvor s gumenou záslepkou, ale ani tento otvor neumožní udržiavať celú túto kritickú dutinu dostatočne čistú, umožňujúcu odvod vlhkosti. Ak už dvere v teto časti značne zdegradovali, je ešte možná snaha o záchranu otvorením dutiny v spodnej časti vyrezaním otvoru (škáry) a ošetrovať dutinu tadiaľ a z vnútorného priestoru dverí. Kritickým miestom predných dverí je tiež z pohľadu korózie nevhodne riešená vodorovná výstuha v strednej časti (je len u novších modelov) ktorá sa zvnútra dotýka plechu a v tomto mieste je veľký potenciál pre napadnutie koróziou.
 • Každoročnú revíziu vyžaduje stav dlážky, najmä jej predná časť, ináč je možné sa dočkať veľmi nepríjemných prekvapení. Akonáhle nie je dlážka úplne vodotesná, voda si v daždivých dňoch zaručene nájde cestu pod koberce a tam potom vlhkosť zotrváva, pokiaľ sa tam už nedostala netesnosťou pri prednom okne. Do šikmej časti dlážky pod pedálmi vľavo a pod odkladacou skrinkou vpravo je uchytená nápravnica prednej nápravy, zásadný význam neporušenosti tejto časti karosérie je z toho zrejmý. Korózia v prvom rade napadne miesto nehomogenity kde sa spája plech uvedenej šikmej časti s vlastnou dlážkou ako i miesta kde je zospodu privarená dutá výstuha. Kvôli prevencii korózie tejto časti dlážky som hrubý koberec (izolačná a protihluková vložka) vložený pod vonkajším kobercom rozdelil na tri časti tak, že zaoblená časť pod tunelom prívodu teplého vzduchu dozadu zostala na svojom mieste. Odseparovanú pravú a ľavú časť som zabalil do igelitového vreca tak, aby nemohla nasávať vodu. Toto usporiadanie umožňuje hocikedy skontrolovať stav tejto kritickej časti dlážky bez odoberania predných sedadiel, len pomocou odobratia plastových častí z prahov, časti hrubého koberca vybrať a vysušiť vlhkosť. 
 • časti skeletu, ktoré slúžia pre uchytenie zadnej nápravy taktiež neodolávajú korózii donekonečna. Nebezpečné miesto je na pravej strane, kde prechádza hadica k nádrži. Miesto jej prechodu do skeletu v podbehu nie je celkom tesné, dostáva sa tam vlhkosť zmiešaná so špinou, ktorej vrstva sa usádza vnútri dutiny a udržiava tam vlhkosť, následkom čoho skoroduje plech naokolo smerom zvnútra von. Dutiny vyčistiť, hadicu utesniť, celé miesto je vhodné zakryť štítom z linolea, pripevneným nad týmto miestom.
 • Starostlivo treba kontrolovať a revidovať miesta uchytenia horného konca v skelete pre všetky 4 tlmiče. Najskôr skorodujú spoje kde je profil vychádzajúci nad podbeh privarený k podbehu a odtiaľ sa potom korózia šíri ďalej.

Nepostrádateľný prípravok: RUST MASTER od fy TURTLE WAX alebo podobný
 - konvertor hrdze na zlúčeninu odolnú proti pôsobeniu vlhkosti  


Evidencia PS&O

3 tabuľky so stĺpcami 

1.: podzostava (K, M, P, NP, NZ, B, E)
2.: tis. km
3.: mesiac /rok
4.: výmena, oprava

tab. č. 1: Výmeny dielov 
tab. č. 2: Prevádzkové náplne
tab. č. 3: Kontrola, údržba, oprava


Copyright © 2006, Miroslav Nesrsta senior.