fotoMNs
 Miroslav Nesrsta senior
MNs-úvod O stránke Curr. Vitae Kontakt Linky


webdesigner: self
 
   arrow (1K)
Motor 
 
Motor je pôvodom ešte zo Škody 1000 MB, prešiel však veľmi dôkladnou kvalitatívnou inováciou. Najvýznamnejšou zmenou pre aplikáciu do Favorita bola nová osemkanálová hliníková hlava so samostatnými sacími a výfukovými kanálmi.  U piestov nového riešenia sa dosiahlo zníženie montážnej vôle z 0,08 na 0,02 mm so zodpovedajúcim znížením hlučnosti, opotrebenia i spotreby oleja. Táto konštrukcia prežila aj éru Favoritov najprv vo Felíciách no potom dokonca aj vo Fabiách v prvých rokoch výroby až do r. 2003.

Rozvod OHV determinuje špecifické prednosti / nedostatky jeho prevádzky, servisu a opráv .
Najväčšou prednosťou je tu  krátka zdvojená reťaz pohonu vačkového hriadeľa, bez napínača reťaze a toto riešenie prakticky vylučuje haváriu motora stretom ventilov s piestami, ako sa to stáva u motorov s rozvodom OHC poháňaným ozubeným remeňom alebo i reťazou (ktorá býva len jednoduchá).
Naopak, otvory pre tyčky ovládania ventilov komplikujú teleso bloku a hlavy.
Tesnenie má oveľa komplikovanejší tvar ako by malo pri rozvode OHC, čo má negatívny vplyv na jeho spoľahlivosť. 
Ďalší negatívny dopad na spoľahlivosť má u tohto typu motora použitie výmenných vložiek valcov (novšie motory často vložky valcov nepoužívajú, po vybehaní valcov sa blok motoru mení ako celok)
Skúsenosti so závadami prenikania vody do oleja a "podfukovania" do vody, vlastné i pozbierané z diskusií na Internete.
Príčiny: prasklé tesnenie, prasklá hlava alebo blok, krivá hlava, presahy vložiek valcov nie OK.
Vložky valcov
Pred kontrolou a repasiou hlavy je potrebné mať najprv istotu, že
a) vložky vrátane vyrovnávacích podložiek sedia v bloku motora bez akejkoľvek netesnosti
b) horizontálne vyrovnanie vložiek je v rámci prípustnej tolerancie (popis viď nižšie).
Vložky valcov motora Favo sa niekedy „utopia“ a je potrebné ich vypodložiť.
Presah 0,07 - 0,13mm, rozdiel medzi vložkami max. 0,04mm.
Po odobratí hlavy, vložky valcov sa musia zabezpečiť proti vysunutiu pri pohybe kľukovej hriadele a tým aj piestov. Na to sa nie vždy pamätá a potom môže dôjsť k (čiastočnému) vysunutiu niektorej vložky. Po jej zasunutí nazad už nemusí byť miesto medzi dolnou stranou vložky s podložkami a náprotivnou plochou na bloku dokonalo tesné. Oplatí sa vložky v tomto mieste utesniť pomocou trocha tmelu. Ak je to potrebné kvôli vyrovnaniu presahu, vložky vyťahovať aj s piestom súčasne, zachová sa správna vzájomná poloha štrbiny krúžkov 1, 2, 3. Povoliť ojnicu a potom ťahať vložku - dvoma šroubovákmi oproti sebe. Nepoškodiť pritom hliník na bloku. Dolu pod vložky dať podložky v sumárnej hrúbke podľa potreby vyrovnania presahu.

Hlava valcov 
Pred osadením hlavy na blok so správne osadenými vložkami valcov je potrebné mať najprv istotu, že
a) ventile sú správne zabrúsené
b) spodná plocha hlavy je v bezchybnom stave
c) hlava je pre chladiacu kvapalinu dokonale tesná (kontrola „natlakovaním“)

adb)
Zníženie / zbrúsenie hlavy si väčšinou vyžiada oprava skorodovanej alebo krivej hlavy. U motorov roku výroby do 1991 plnili vo výrobnom závode chladiacu kvapalinu (žltej farby) nevyhovujúcu pre motory s hliníkovou hlavou a blokom, dochádzalo pomerne rýchlo ku skorodovaní spodnej plochy hlavy. Motor musí mať trvale nemrznúcu zmes určenú pre hliníkové motory ! (indikované farbou nemrznúcej zmesi, väčšinou je to modrozelená). Indikátor limitu zbrúsenia - hĺbka vybratia na hlave zhruba v polovine dlhšej strany spodnej plochy hlavy. Brúsiť je možné až kým sa nedosiahne dna tohto vybratia. Zníženie hlavy a tým zvýšenie kompresie má vplyv na zmenu nastavenia predstihu.
Favo 135:  vhodné do 0,8mm, pri hodnote 1,1mm stav ako u 136ky
Favo 136:  0,4mm - kompresia bude 10,5:1, už  zvýšené namáhanie kľukovej hriadele.
Na webe je možné nájsť závislosť kompresného pomeru na hrúbke zbrúsenia pre motor 135 i 136.

adc)
na túto kontrolu sú vybavené len určité špecializované servisy
Prasknutá hlava sa pozná, až sa v servise natlakuje vo vode, pokiaľ prasklina není viditeľná okom. „Natlakovanie“ hlavy sa robí tak, že sa uzatvoria všetky otvory, ktorými prúdi voda do a z hlavy a do bloku. Voľný je len jeden, ktorým sa do tých priestorov, kde má byť voda, púšťa pod tlakom vzduch. Takto pripravená hlava sa ponorí pod vodu a sleduje sa, či niekde neunikajú bublinky.

Demontáž / Montáž
Pri odoberaní hlavy od bloku motora  najväčším strašiakom je možnosť odtrhnutia niektorej skrutky. Aby sa tomuto predišlo, požaduje sa pri každej montáži hlavy použitie novej sady skrutiek (niektoré z nich mohli pri predchádzajúcom doťahovaní dostať trvalú deformáciu / natiahnutie (i keď len o stotiny milimetra). Skúsení technici v autoservise poznajú niektoré finty ako povoľovať skrutky tak, aby sa pravdepodobnosť odtrhnutia znížila. Pri montáži sa hlava sa doťahuje momentovým kľúčom, postup je uvedený v knihe od Cedrycha, finálna hodnota po druhom pretočení o 90° je cca 80Nm - orientačne, závisí to aj na tom, čím a ako veľa boli  namazané závity skrutiek. Taktiež musia byť striktne dodržiavané limity uťahovacích momentov pre skrutky kozlíka ventilového rozvodu a pre sviečky, nie je problém stretnúť sa s hlavou so strhaným závitom pre sviečku.
Prejavy netesnosti

Prerazí tesnenie medzi vodou a olejom, prasknutá hlava alebo prienik v bloku motora:
Voda preniká do oleja.
Pozrieť veko nalievania oleja, či sa tam nevytvára taká biela emulzia
Nesmie sa samovoľne zvyšovať hladina oleja v motore !

Prerazí tesnenie medzi vodou a valcom:
Pri fáze nasávania nasáva cez poškodené tesnenie vodu do spaľovacieho priestoru.
Pri fáze stláčania zasa tlačí plyny do chladiaceho systému a tým aj vzniká v ňom tlak.
Bubliny v kúrení ho zhoršujú až blokujú.
Ak kúrenie prestane kúriť odrazu a nie je iná príčina, je to väčšinou vina tesnenia pod hlavou.
Skontrolovať vyrovnávaciu nádržku vody či sa voda nešpiní od výfukových splodín a tiež pozerať, či nejdú bublinky pri naštartovanom motore.
Motor sa nemusí prehrievať, ale expanzná nádobka sa nafukuje a  voda z nej vystrekuje von - nasleduje úbytok chladiacej kvapaliny a prehrievanie.
Motor zohriať na prevádzkovú teplotu, otvoriť veko vyrovnávacej nádobky. Nemal by tam byt tlak alebo len minimum, ak sa otvorí a voda vystrekne, je na 99 % prasknuté tesnenie.
Z výfuku nesmie pri motore pri prevádzkovej teplote pri voľnobehu vychádzať žiadna para !
Ak sa neničí olej ani nevytvára tlak vo vode a motor i tak nie je OK - hlava prasknutá niekde pri sacom ventile takže motor si cez tú prasklinu prisáva aj vodu a preto sa nevytvára tlak v nádržke a ani sa nemieša olej s vodou. Prasklina môže byť taká malá, že kým je motor studený tak je zavretá a teplom sa roztiahne.
 
Popis karburátora a najmä jeho sýtiča je predmetom samostatného článku.
Popis vstrekovacieho systému motora pre Favority s týmto vybavením je na webu p. Steklého TU.    
 

Copyright © 2006, Miroslav Nesrsta senior.